Wyświetlanie 1–36 z 108 wyników

Wielkopolskie drogi do niepodległości. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Historie lokalne

14.00

Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

10.00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność. Posiedzenie 10-12 Sierpnia 1981

8.50

Fotografie bez cenzury 1976–1989. Nieoficjalny portret PRL ALBUM IPN

55.00

Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

27.00

Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia, Adam Dziurok, Jerzy Myszor

21.00

Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967)

29.00

Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923 IPN

35.25

Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 ALBUM IPN

30.00

Wspomnienia gen. Władysław Jędrzejewski oraz dziennik 5 Dywizji Piechoty z 1919 roku IPN

39.00

Sojusz Piłsudski – Petlura Dokumenty i materiały IPN

29.00

Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka (1893-1920) ALBUM IPN

55.00

Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918-1920 IPN

30.00

O uczniu żołnierzu. Wojna 1920 roku, Kazimierz Konarski

30.00

Ostatnia bije godzina. Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. IPN ALBUM

53.00

Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje w Rosji 1918–1920 ALBUM IPN

44.00

Ułani ułani malowane dzieci. (Przyczynek do dziejów Armii Ochotniczej) z przedmową brygadiera Czesława Mączyńskiego (Kopia)

15.00

Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950

42.00

Karta 44 2005

8.00

Karta 46 2005

8.00

Karta 58 2009

8.00

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945 IPN

38.00

Okaleczone miasto – Warszawa ’39 Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego

40.00

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 4: Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa

25.90

Mein Kampf Józefa Stalina Rewolucyjna strategia i taktyka komunistycznego imperializmu Henryk Glass IPN

30.00

Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim. Losy ludności cywilnej

25.00

Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach IPN

22.00

Moje 1407 dni i nocy w więzieniu mokotowskim. Wspomnienia z lat 1952-1956

23.00

Na pierwszej linii Kapitan Inżynier Tadeusz Śmiśniewicz (1893 – 1943)

30.00

Bitwa Warszawska 1920 r. KOMIKS IPN

15.00

W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata. Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku

30.00

Srebrni na szlakach Bitwy Warszawskiej 1920 r. komiks IPN

28.00

Pal Balazs Ablonczy Teleki 1879 – 1941 biografia IPN

20.00

Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy

28.00

Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy w latach 1944-1956

33.00

Zagłada II Rzeczypospolitej, red. Filip Musiał IPN

20.00