Wyświetlanie 1–36 z 118 wyników

Zamość. Zarys historii miasta i jego mieszkańców od XVI do XX wieku, Jacek Feduszka Wydawnictwo KRZYSZTOF BIELECKI ZAMOŚĆ

30.00

W przededniu wojny. Z życia pogranicznego garnizonu. Zamość 1913 – 1914, Piotr Nikołajewicz Krasnow Wydawnictwo KRZYSZTOF BIELECKI ZAMOŚĆ

30.00

Wielkopolskie drogi do niepodległości. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Historie lokalne

14.00

Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

10.00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność. Posiedzenie 10-12 Sierpnia 1981

8.50

Czułość i gniew + Roztoczańskie zamyślenia Monika Rebizant – Siwiło PAKIET Z AUTOGRAFEM

66.00

Miłość i niemawiść + Roztoczańskie zamyślenia Monika Rebizant – Siwiło PAKIET Z AUTOGRAFEM

66.00

Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach 1771-1944, Agnieszka Szykuła – Żygawska

18.00

Fotografie bez cenzury 1976–1989. Nieoficjalny portret PRL ALBUM IPN

55.00

Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

27.00

Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia, Adam Dziurok, Jerzy Myszor

21.00

Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967)

29.00

Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923 IPN

35.25

Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 ALBUM IPN

30.00

Zamość. Zarys historii miasta i jego mieszkańców od XVI do XX wieku, Jacek Feduszka Wydawnictwo KRZYSZTOF BIELECKI ZAMOŚĆ

30.00

Wspomnienia gen. Władysław Jędrzejewski oraz dziennik 5 Dywizji Piechoty z 1919 roku IPN

39.00

Sojusz Piłsudski – Petlura Dokumenty i materiały IPN

29.00

Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka (1893-1920) ALBUM IPN

55.00

Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918-1920 IPN

30.00

O uczniu żołnierzu. Wojna 1920 roku, Kazimierz Konarski

30.00

Ostatnia bije godzina. Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. IPN ALBUM

53.00

Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje w Rosji 1918–1920 ALBUM IPN

44.00

W przededniu wojny. Z życia pogranicznego garnizonu. Zamość 1913 – 1914, Piotr Nikołajewicz Krasnow Wydawnictwo KRZYSZTOF BIELECKI ZAMOŚĆ

32.00

Ułani ułani malowane dzieci. (Przyczynek do dziejów Armii Ochotniczej) z przedmową brygadiera Czesława Mączyńskiego (Kopia)

15.00

Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950

42.00

Karta 44 2005

8.00

Karta 46 2005

8.00

Karta 58 2009

8.00

Miłość i niemawiść + Roztoczańskie zamyślenia Monika Rebizant – Siwiło PAKIET Z AUTOGRAFEM

66.00

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945 IPN

38.00

Okaleczone miasto – Warszawa ’39 Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego

40.00

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 4: Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa

25.90

Mein Kampf Józefa Stalina Rewolucyjna strategia i taktyka komunistycznego imperializmu Henryk Glass IPN

30.00

Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim. Losy ludności cywilnej

25.00

Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach IPN

22.00

Moje 1407 dni i nocy w więzieniu mokotowskim. Wspomnienia z lat 1952-1956

23.00