Wyświetlanie wszystkich wyników: 19

Ostatnie lata polskiego Lwowa Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk

44.00

Kresowe Trójmiasto: Truskawiec – Drohobycz – Borysław Stanisław Sławomir Nicieja

47.00

Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 IPN

36.00

Organy na Ukrainie: województwo iwano-frankiwskie i tarnopolskie

45.00

Epopeja wołyńska 1913 – 1945 Jadwiga Skibińska – Podbielska

21.90

Tarnoszyn w ogniu

49.90

Mapa Ukraina przeglądowa na tle mapy narodowościowej

9.50

Mapa Przemyśl. Reprint mapy WIG powiększony do skali 1:75 000

6.75

Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie

11.50

Na płonącej Ukrainie Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Władysław A.Serczyk

18.50

Ziemia Lwowska. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej

54.00

Lwów. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej

44.00

Hucuły. Konie Karpat Wschodnich, Łukasz Grudysz ALBUM

44.00

Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce

19.50

Mapa Kresy Litwa Białoruś Wołyń Podole Ukraina

12.00

Uchodźcy polscy w księgach metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji mohylewskiej i diecezji tyraspolskiej (Charków, Kazań, Ługa, Saratów)

37.00

Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym w II RP

59.00

Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873

16.50

Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL. Dokumenty i materiały

47.00