Wyświetlanie 1–36 z 218 wyników

Śladem UPA. Kronika sotni UPA ,,Wowky” (24 sierpnia 1944–11 lipca 1945) Iwan Sywak, Mariusz Sawa TWARDA

39.00

Bohdan Chmielnicki. Tom I i II, Rawita Franciszek Gawroński

100.00

Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Jerzy Łojek

37.00

Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Renata Kinga Jara ALBUM

28.00

Mój pamiętnik Anna z Działyńskich Potocka REPRINT

47.00

Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Dr M. Orłowicz REPRINT

42.00

Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji, Daniel Krzysztof Nowak REPRINT

56.00

Mapa Kresy Litwa Białoruś Wołyń Podole Ukraina WIG

15.00

Mapa Wołyń Zachodni w granicach przedwojennej Polski WIG

7.40

Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947 Marek Gałęzowski IPN

49.90

Nowogródzki Okręg AK w dokumentach IPN

49.00

Nowogródczyzna naszych ojców. Województwo nowogrodzkie II RP Album

49.00

Nowogródzki Okręg AK “NÓW” w fotografii ALBUM IPN

49.00

Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921-1939). Początek wielkiej narodowej tragedii Dariusz Piotr Kucharski

15.90

Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907) Stanisław Kozicki

54.00

Dzieje Rosji (wydanie skrócone) – Feliks Koneczny Ostoja

32.00

Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowej. Studia i szkice IPN

20.00

Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie

55.00

Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie

55.00

Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze. Żywoty równoległe, Jacek Bartyzel

25.00

Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza Suwałki 1927 – 1939, Artur Ochał

60.00

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

50.00

Na ułańskich drogach. Spotkania przedziwne Bohdan Królikowski (Kopia)

15.00

Ułani ułani malowane dzieci. (Przyczynek do dziejów Armii Ochotniczej) z przedmową brygadiera Czesława Mączyńskiego (Kopia)

15.00

Ułani Jazłowieccy 1918 1998 Barwa i broń Lesław Kukawski ALBUM

42.00

Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923) Aleksander Smoliński

30.00

Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL. Dokumenty i materiały IPN

46.00

Wileński pierścień śmierci Dramatyczne dzieje Wilna i Ziemi Wileńskiej 1939-1945 Jacek Wilczur

29.00

Protokoły z posiedzeń Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Hajnówce 24 IX – 21 XI 1939

21.00

Ósma ekspozytura. Z dziejów wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej na Lwów 1939 – 1945 Paweł Lisiewicz

19.00

Res Cresoviana 1 Wołyń 43: Walka o Pamięć – Walka o Polskę

45.00

Res Cresoviana 2 Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)

45.00

15 Dywizja Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej Krzysztof Drozdowski

29.00

Zamiast wywalczonej wolności URAL. Wspomnienia z lat 1944 – 1947, Leon Rowiński “Kasztan”

37.00

Klęska imperium zła. Rok 1920, Andrzej Nowak

46.00

Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku

35.00