Showing 1597–1608 of 3304 results

Pokaż kategorie

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 1: Ministerstwo Oświecenia Publicznego

42.00

Leśmianowska baśń nowoczesna. O “Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana

33.60

Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej

52.50

Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej

11.55

Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939. Oblicze polityczne

37.50

Konflikty zbrojne na łamach Tygodnika Ilustrowanego w latach 1904-1918

42.00

Klucze do Rosji. Tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych

37.80

Kazania lubelskie

8.40

Józef Ignacy Kraszewski. Pamięć Pisarza – pamięć o Pisarzu

33.60

Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Polska demonologia ludowa w przekazach ustnych

37.80

Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne

37.80

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

35.70 31.00