Showing 1573–1584 of 3304 results

Pokaż kategorie

Wiersze wybrane. 1956-2007

10.50

W poszukiwaniu prawdziwej wiary

13.00

W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze

48.50

Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka

48.30

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów

94.50

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

48.30

Uchodźcy polscy w księgach metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji mohylewskiej i diecezji tyraspolskiej (Charków, Kazań, Ługa, Saratów)

37.80

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

73.50

Księgi pamięci gmin żydowskich. Bibliografia. Jewish Memorial Books. A Bibliography

68.25

Stefan Czarniecki 1599-1665

42.00

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

52.50

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

39.90